Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς τους γονείς/κηδεμόνες
Home  /  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προς τους γονείς/κηδεμόνες

 

Βασικές πληροφορίες

Αυτή η Πολιτική περιέχει τις βασικές πληροφορίες για το πώς και γιατί τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Παγουλάτου - Βλάχου συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας ή και τα δικά σας και τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι οι πληροφορίες που προσδιορίζουν το παιδί σας ως άτομο. Για παράδειγμα, πληροφορίες που πρέπει να λάβουμε για το παιδί σας κατά την εγγραφή του (όνομα, διεύθυνση κατοικίας κλπ.) αλλά και πληροφορίες σχετικά με το πόσο καλά ανταποκρίνεται το παιδί σας στα μαθήματά του εντός του Κέντρου (επιδόσεις, αποτελέσματα εξετάσεων κλπ.). Οι φωτογραφίες και τα βίντεο του παιδιού σας θεωρούνται επίσης προσωπικά δεδομένα.

Ο πρωταρχικός λόγος για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας είναι προκειμένου να του παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που έχετε ζητήσει.

Ο διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών είναι ο υπεύθυνος στο σχολείο μας για το σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών μας. Ο διευθυντής μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού σας.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που περιγράφει και επεξηγεί τον τρόπο που διαχεριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε εκ του νόμου αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να λάβετε αντίγραφο αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα μας (www.pvlc.gr), επικοινωνώντας με το Κέντρο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pvschools@ath.forthnet.gr ή καλώντας στο 210-2280270 ή απευθυνόμενοι στο προσωπικό του Κέντρου.

 

Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να βοηθήσει εσάς τους γονείς να καταλάβετε πώς και γιατί τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου συλλέγουν τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού σας αλλά και τα δικά σας και τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες. Ακολούθως, εξηγεί τα δικαιώματα και τις αποφάσεις που μπορείτε να λάβετε αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας.

Σας παρέχουμε αυτήν την Πολιτική επειδή δικαιούστε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των παιδιών σας για λογαριασμό τους. Όταν το παιδί σας είναι μεγαλύτερης ηλικίας (όταν φτάσει την ηλικία των 15 ετών) θεωρείται αρκετά ώριμο για να μοιραστεί τα προσωπικά του δεδομένα αλλά και να ασκήσει το ίδιο τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας, παρακαλώ μιλήστε στο διευθυντή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

 

Τι είναι "προσωπικά δεδομένα";

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που το Κέντρο Ξένων Γλωσσών συλλέγει και διατηρεί σχετικά με το παιδί σας και οι οποίες προσδιορίζουν το παιδί σας.

Αυτά περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμό τους, η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση κατοικίας τους, καθώς και πληροφορίες αξιολόγησης όπως τα αποτελέσματα των επιδόσεών τους, τυχόν ιατρικά στοιχεία (αν και εφόσον υπάρχει λόγος να τηρούνται), καθώς και αρχεία συμπεριφοράς μέσα στην τάξη αλλά και φωτογραφίες ή και βιντεοσκοπήσεις του παιδιού σας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν εσάς ως γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κλπ.), στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στοιχεία επιβεβαιωτικά της ταυτότητας (αριθμούς Δελτίων Ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ.), καθώς και οικονομικά σας δεδομένα (στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών κλπ.) σε περίπτωση που π.χ. επιλέξετε την πληρωμή των διδάκτρων με ηλεκτρονικά μέσα.

Ενώ η πλειοψηφία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε στο Κέντρο είναι υποχρεωτική ενέργεια, για παράδειγμα για την εκτέλεση μιας συμφωνίας (σύμβασης) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης εκ μέρους μας, ορισμένα από αυτά παρέχονται σε εθελοντική βάση. Κατά τη συλλογή αυτών των δεδομένων, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων του, θα σας ενημερώσει εάν υποχρεούστε να παράσχετε αυτά τα δεδομένα ή εάν απαιτείται η συναίνεσή σας ως ασκούντες τα δικαιώματα του παιδιού σας. Όπου απαιτείται η συναίνεση, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα σας παράσχει συγκεκριμένες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συλλέγονται αυτά τα δεδομένα, πώς θα χρησιμοποιηθούν αλλά και πληροφορίες για το πως μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση που τυχόν δώσατε.

 

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε για το παιδί σας ή για εσάς. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το Κέντρο Ξένων Γλωσσών καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους μαθητές και τις οικογένειές τους από όλα τα υποκαταστήματα του Οργανισμού στην περιφέρεια της Αττικής.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ενεργεί ως εκπρόσωπος του Κέντρου όσον αφορά τις ευθύνες του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και ο ρόλος του είναι να εποπτεύει και να παρακολουθεί τις διαδικασίες προστασίας των δεδομένων του σχολείου και να διασφαλίζει ότι αυτές συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα του παιδιού σας μπορεί να σταλούν προς επεξεργασία σε κάποιον τρίτο (εκτελών την επεξεργασία). Όταν το Κέντρο Ξένων Γλωσσών αναθέτει τα δεδομένα για επεξεργασία σε έναν τρίτο, για παράδειγμα προκειμένου να κάνει δεκτή την πληρωμή διδάκτρων μέσω χρεωστικής κάρτας οπότε και υποχρεούμαστε να γνωστοποίησουμε δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες (τρίτος), επιβάλλονται σε αυτόν τον τρίτο τα ίδια πρότυπα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου.

 

Πώς και γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα;

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά παραδείγματα των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα καθώς και από που προέρχονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Πρωταρχικός λόγος για τη συλλογή και χρήση αυτών των πληροφοριών είναι πάντα η παροχή εκπαίδευσης στο παιδί σας. Όλες αυτές οι πληροφορίες επίσης βοηθούν και εξασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Ορίστε μερικά παραδείγματα:

 • Τα έντυπα εγγραφής που συμπληρώνετε μας δίνουν προσωπικές πληροφορίες για το παιδί σας και για εσάς. Αντίστοιχα, παίρνουμε πληροφορίες από το παιδί σας ή τους καθηγητές του, για παράδειγμα αναφορικά με τη συμπεριφορά του κατά τη διενέργεια των μαθημάτων.
 • Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε πληροφορίες από το γιατρό του παιδιού σας ή και από άλλους επαγγελματίες, αν και εφόσον αυτό απαιτείται για να φροντίζουμε το παιδί σας.
 • Πρέπει να ενημερώνουμε όλα τα αρμόδια μέλη του προσωπικού μας εάν το παιδί σας είναι αλλεργικό σε κάτι ή μπορεί να χρειαστεί επιπλέον βοήθεια σε κάποια δραστηριότητα εντός του Κέντρου.
 • Χρησιμοποιούμε Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης για να βεβαιωθούμε ότι οι χώροι του Κέντρου είναι ασφαλείς. Το Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης δεν χρησιμοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους, όπως π.χ. οι αίθουσες διδασκαλίας, οι διάδρομοι ή οι τουαλέτες, παρά μόνο στα σημεία εισόδου και εξόδου του Κέντρου.
 • Ενδέχεται να μοιραστούμε με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών μας πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους ή τη συμπεριφορά τους, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαίδευσή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Θα μοιραστούμε τις πληροφορίες του παιδιού σας και τις δικές σας με άλλες εταιρείες του ομίλου μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχετε συγκατατεθεί ρητά σε αυτό.
 • Με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφίες ή βίντεο του παιδιού σας για τους ιστοτόπους μας και τους ιστότοπους κοινωνικών δικτύων ή το ενημερωτικό δελτίο του Κέντρου για να δείξουμε σε άλλους υποψήφιους μαθητές τι κάνουμε εδώ και για να διαφημίσουμε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Μπορεί να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο αφού το παιδί σας θα έχει φύγει από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου.
 • Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα εξετάσεων και άλλων τυχόν διαγωνισμών στον ιστότοπο του Κέντρου ή εντός του Κέντρου καθώς και σε έντυπο προωθητικό υλικό για να ενημερώσουμε άλλους ανθρώπους για το τι κάνουμε.
 • Συχνά στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή και το ενημερωτικό μας δελτίο, για να σας ενημερώνουμε για το τι συμβαίνει στο σχολείο.
 • Χρησιμοποιούμε μερικές φορές τρίτους συνεργάτες για να χειριστούν προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: - Σύμβουλοι πληροφορικής οι οποίοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το παιδί σας κατά τον έλεγχο εργασιών ή συντήρησης των συστημάτων και του δικτύου πληροφορικής του Κέντρου. - Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες "cloud computing" τρίτων μερών αντί για σκληρούς δίσκους, για την αποθήκευση πληροφοριών που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας.

 

Δεδομένα οικονομικής φύσεως

 • Επεξεργαζόμαστε οικονομικές πληροφορίες σχετικά με εσάς στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την καταβολή των διδάκτρων.
 • Διατηρούμε αρχεία με οικονομικά στοιχεία σε περίπτωση οφειλών ή χρεών προς το Κέντρο.
 • Μπορούμε να αναζητήσουμε τα αρχεία οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργανισμού ελέγχου πιστώσεων, προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Αυτό μας επιτρέπει επίσης να αξιολογήσουμε τυχόν αιτήματα υποτροφιών ή άλλων εκπτώσεων και διευκολύνσεων αναφορικά με την καταβολή των διδάκτρων.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνηση για τα παραπάνω, παρακαλώ μιλήστε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε όταν χειριζόμαστε τις δικές σας πληροφορίες ή αυτές του παιδιού σας:

Συγκατάθεση

Ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε τις δικές σας πληροφορίες ή τις πληροφορίες του παιδιού σας για συγκεκριμένους λόγους, για παράδειγμα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τα νέα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Εάν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή αυτή τη συγκατάθεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού σας προτού αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας θα εξακολουθήσει να θεωρείται έγκυρη. Παρακαλείστε να μιλήσετε με τον Διευθυντή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε τυχόν συναίνεση έχετε δώσει έως σήμερα.

Εκτέλεση σύμβασης

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της συμφωνίας μας για την παροχή των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού σας για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του στο Κέντρο και να μπορούμε να του παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που ζητήσατε ή αντίστοιχα χρειαζόμαστε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με την πρόοδο του παιδιού σας και να επικοινωνούμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο.

Έννομo συμφέρον

Αυτό σημαίνει ότι η συλλογή, διατήρηση και χρήση (συνολικά η επεξεργασία) των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται για να εξυπηρετηθεί κάποιο έννομο συμφέρον του Κέντρου, πάντοτε όμως σταθμίζοντας αυτήν την επεξεργασία προς το αντίστοιχο συμφέρον του παιδιού σας, ώστε να μην καταλήγει άδικη προς το παιδί σας. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών βασίζεται στο έννομο συμφέρον του για την πλειοψηφία των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του παιδιού σας.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών έχει έννομο συμφέρον για:

 • Διασφάλιση και επιδίωξη της ασφάλειας και ευημερίας του παιδιού σας αλλά και της ασφάλειας και ευημερίας των άλλων παιδιών εντός του Κέντρου.
 • Προώθηση των σκοπών και των συμφερόντων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
 • Διευκόλυνση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
 • Διασφάλιση ότι τηρούνται όλες οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Επιπλέον, οι προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος κάποιου τρίτου. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με το παιδί σας κατά την εξέταση μιας καταγγελίας που υποβάλλεται από άλλο μαθητή.

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού σας, όπου αυτή γίνεται λόγω έννομου συμφέροντος, όπως αυτά εξηγούνται παραπάνω, μιλήστε στον διευθυντή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.

Νομική υποχρέωση

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του παιδιού σας ή τις δικές σας για να συμμορφωθεί με μια νομική υποχρέωση ή την ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα την τήρηση λογιστικών βιβλίων με οικονομικά δεδομένα.

Ζωτικά συμφέροντα

Το Κέντρο θα επεξεργαστεί προσωπικές πληροφορίες για την προστασία των ιδιαίτερα σημαντικών (ζωτικών) συμφερόντων οποιουδήποτε προσώπου, όταν το άτομο αυτό δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του, για παράδειγμα εάν τραυματιστεί σοβαρά και είναι αναίσθητο.

Νομικές αξιώσεις

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Αυτό μας επιτρέπει να ανταλλάσσουμε πληροφορίες με τους νομικούς μας συμβούλους ή τους ασφαλιστές μας, αν για παράδειγμα υφίσταται μια οφειλή προς το Κέντρο και πρέπει να προχωρήσουμε στη δικαστική της διεκδίκηση.

 

Ανακοίνωση των προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους

Κάποιες φορές χρειάζεται να μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε με το οικογενειακό περιβάλλον και τους νόμιμους κηδεμόνες του ενός μαθητή ή και με άλλους τρίτους φορείς. Όπου αυτό είναι απαραίτητο, οφείλουμε να συμμορφωθούμε με όλες τις απαιτήσεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ακολουθεί μια ενδεικτική αναφορά τέτοιων περιπτώσεων τρίτων με τους οποίους μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μερικές από τις προσωπικές σας πληροφορίες:

 • Το προσωπικό του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να μπορέσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης στο παιδί σας.
 • Τα μέλη της οικογένειάς σας, όπως ένας γονέας ή ένας κηδεμόνας, προκειμένου να τον ενημερώσουμε για ένα θέμα που αφορά το παιδί σας.
 • Ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες του παιδιού σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, αν τραυματιστεί κάποιος ενώ βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
 • Τρίτοι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένης, παραδείγματος χάριν, της αποθήκευσης ή της λειτουργίας του ιστοτόπου και των βάσεων δεδομένων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες τρίτων, τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων μας από εξειδικευμένους επαγγελματίες ή της συνεργασίας με τράπεζες μέσω των οποίων μας πληρώνετε κλπ.).
 • Αν έχετε συγκατατεθεί προς τούτο, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλες εταιρείες, μέλη του Ομίλου μας, για σκοπούς προώθησης.
 • Την ασφαλιστική εταιρεία μας, για παράδειγμα, αν υπάρξει κάποιο σοβαρό περιστατικό στο σχολείο.
 • Τους νομικούς μας συμβούλους ή αντίστοιχους συνεργάτες, αν υπάρχουν οφειλές προς το Κέντρο μας.

 

Διεθνής μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε αποθηκεύονται συνήθως εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες σας μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ, για παράδειγμα εάν κάποια από τις πλατφόρμες αποθήκευσης των ηλεκτρονικών μας αρχείων βρίσκεται σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μην προστατεύονται στον ίδιο βαθμό που προστατεύονται εντός του ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε από τις πληροφορίες σας προστατεύεται επαρκώς σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα όλες τις κατάλληλες διαθέσιμες λύσεις διασυνοριακής μεταφοράς, όπως τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή το πλαίσιο ασπίδας προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με κάποιον από το προσωπικό του Κέντρου και να ζητήσετε διευκρινήσεις ή να εκφράσετε τις απορίες σας.

 

Για πόσο καιρό κρατάμε τις πληροφορίες του παιδιού σας;

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για απεριόριστο χρονικό διάστημα, παρά μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να τα διατηρήσουμε για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας όσο χρειάζεται για να το εκπαιδεύσουμε και να το φροντίσουμε. Επιπλέον, θα διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες αφού το παιδί σας εγκαταλείψει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, για παράδειγμα, για να μπορέσουμε να μάθουμε τι ενδεχομένως έχει συμβεί σε περίπτωση κάποιας καταγγελίας ή νομικής διαφοράς ή σε περιπτώσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για κάποιο χρονικό διάστημα εκ του νόμου, για παράδειγμα αναφορικά με τα λογιστικά μας αρχεία.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούμε να κρατήσουμε τις πληροφορίες του παιδιού σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο, αλλά θα το κάνουμε μόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος και μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Τι δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας;

Η ενημέρωσή σας σχετικά με τα δικαιώματά σας αλλά και αυτών του παιδιού σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και η διευκόλυνσή σας στην κατανόηση και την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά:

 1. το δικαίωμα να γνωρίζετε το είδος των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, πώς τα χρησιμοποιούμε, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών των πληροφοριών απευθείας από το Κέντρο (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. όταν διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με ηλεκτρονικά μέσα και με αυτοματοποιημένο τρόπο (όχι εγγράφως) στα πλαίσια εκτέλεσης μιας σύμβασης μαζί σας ή με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες σε κάποιον άλλον πάροχο υπηρεσιών σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή (δικαίωμα φορητότητας).
 3. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων ή αυτών του παιδιού σας αν αυτά είναι ελλιπή ή ανακριβή (δικαίωμα διόρθωσης).
 4. το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς ή το παιδί σας (δικαίωμα περιορισμού), υπό συγκεκριμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις.
 5. το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας ή των δικών σας, υπό συγκεκριμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις (δικαίωμα αντίρρησης).
 6. το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς (δικαίωμα διαγραφής), εκτός αν έχουμε νόμιμη υποχρέωση να διατηρούμε τα δεδομένα σας ή αν εκκρεμεί μία νομική υπόθεση.
 7. το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς προώθησης, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα προώθησης που σας αποστέλλουμε είτε επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας (δικαίωμα αντίρρησης στην άμεση προώθηση).
 8. το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε όλες τις περιπτώσεις που μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης).
 9. το δικαίωμα να απευθυνθείτε σχετικά με εμάς στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στην αρμόδια αρχή της χώρας εργασίας ή διαμονής σας (δικαίωμα αναφοράς σε Αρχή).

Ο διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παιδιού σας και πως μπορείτε να ασκήσετε καθένα από αυτά.

 

Διαχείριση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της παραβίασης, θα αναλάβουμε άμεσα ορισμένα μέτρα, όπως:

 • Θα περιορίσουμε το εύρος της παραβίασης
 • Θα λάβουμε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής της
 • Θα ενημερώσουμε τις αρμόδιες Αρχές
 • Θα αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που μπορεί να υπάρχει
 • Θα αξιολογήσουμε τον τρόπο που αντιδράσαμε για να βελτιωθούμε

Ακολούθως, θα ζητήσουμε καθοδήγηση και οδηγίες από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της παραβίασης δεδομένων, καθώς και εάν και πότε είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε για την παραβίαση.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

Αυτή η Πολιτική Προστασίας έχει σκοπό να εξηγήσει πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού σας. Ο διευθυντής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις τυχόν έχετε ή διευκρινήσεις που χρειάζεστε.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν τη Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό. Τυχόν τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή εναλλακτικά θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε τον Μάιο του 2018

 

CONTACT US

Mac Millan 13

Ano Patisia, Athens

Postal Code 111 44

Tel.: (210) 22 80 270

email: macmillan@pvlc.gr

Facebook