Πιστοποιήσεις
Αρχική  /  Πιστοποιήσεις

Πιστοποιησεις Γαλλικων

Όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία επιπέδων B1, B2, C1, C2.

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DELF C1

DELF C2

Διπλώματα Sorbonne