Ποιοί Είμαστε
Αρχική  /  Ποιοί Είμαστε

 

 

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο (γλωσσική νοημοσύνη, λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, διαπροσωπική νοημοσύνη... κ.α.) αλλά και με διαφορετικό ρυθμό. Στο σχολείο μας οι έμπειροι καθηγητές μας, δημιουργούν περιβάλλον μαθητοκεντρικής προσέγγισης, σεβόμενοι τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών και προσαρμόζοντας το μάθημα έτσι, ώστε να καλύπτονται οι περισσότεροι μαθησιακοί τύποι παιδιών.

Βιωματική
Διδασκαλία

Δίνεται έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης και της καθημερινής ζωής των μαθητών. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να εμπλέκονται ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι, βοηθώντας τους να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, τις απόψεις τους, τους φόβους και προβληματισμούς τους σε σχέση με θέματα της καθημερινής ζωής, γίνονται αυτόνομοι και ανεξάρτητοι.

Εκπαίδευση με
Θεατρικό Παιχνίδι

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι ο μαθητής μαθαίνει ξένες γλώσσες με ευχάριστο τρόπο και ταυτόχρονα μαθαίνει να εκφράζεται λεκτικά και σωματικά. Επίσης, οι μαθητές αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες, όπως κοινωνικότητα, σεβασμό, δημιουργικότητα, αίσθημα ευθύνης, συνεργασία, πρωτοβουλία.

Εκπαίδευση στο Δημόσιο Λόγο

Οι μαθητές παρουσιάζουν εργασίες σχετικές με θέματα όπως το περιβάλλον, οι τέχνες, ο πολιτισμός. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν, ενώ παράλληλα διασκεδάζουν, γεγονός που ευνοεί τόσο την γλωσσική τους ανάπτυξη αλλά και την τόνωση της αυτοποπεποίθησής τους.

Ψηφιακό Σχολείο
 

  • Ηλεκτρονικοί διαδραστικοί πίνακες σε κάθε αίθουσα
  • Εργαστήρια για μελέτη με Η/Υ τελευταίας γενιάς
  • Xρήση ηλεκτρονικών διαδραστικών μέσων με διεθνή αναγνώριση  για την διδασκαλία της γλώσσας στην τάξη και για τη μελέτη της γλώσσας στο σπίτι
  • Eφαρμογές για την εκμάθηση της γλώσσας
  • Eκπαιδευτική ηλεκτρονική πλατφόρμα με πρόσβαση εντός και εκτός Διαδικτύου για την μελέτη και τον έλεγχο προόδου

 


 

Εκπαιδευτικό προσωπικό

  • Καθηγητές, Άγγλοι και Έλληνες, επιλεγμένοι με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια
  • Συνεχής παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
  • Συνεχής αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου
 

 

Προάγουμε Αξίες

Οι μαθητές διδάσκονται την ξένη γλώσσα μέσα από βιβλία άριστης ποιότητας, που καλύπτουν επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο, αλλά και εστιάζουν σε αξίες όπως η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στα δικαιώματα των συνανθρώπων μας. Μαθαίνουν για την ιστορία και τον πολιτισμό διαφόρων χωρών, αλλά και πως έμπρακτα να ζουν και να προοδεύουν μέσα σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Έρχονται σε επαφή με το λογοτεχνικό πλούτο, το θέατρο, τη μουσική, την ιστορία και τον πολιτισμό γενικότερα. Έτσι, αποκτούν ενσυναίσθηση και γίνονται αυτάρκεις, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό μέλλον.

 


 

Σύγχρονο, άνετο περιβάλλον, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπει ο νέος νόμος (4093/2012) για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
Ειδικές εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες).