Τμήματα Γαλλικών
Αρχική  /  Τμήματα Γαλλικών

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Tα παιδιά ξεκινούν την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας μαθαίνοντας με ευχάριστο τρόπο να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν. Όσο ανεβαίνουν επίπεδο, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και μαθαίνουν γραμματική. Η διδασκαλία γίνεται με σύγχρονο διαδραστικό υλικό.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές  μαθαίνουν να κατανοούν απλά κείμενα τα οποία  περιέχουν λεξιλόγιο  που σχετίζεται με θέματα της καθημερινής ζωής. Οι μαθητές μαθαίνουν επίσης να συντάσσουν και να κατανοούν μικρά κείμενα όπως αγγελίες και οδηγίες και μαθαίνουν να δίνουν και να λαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Σε αυτό το επίπεδο, οι μαθητές προετοιμάζονται για να ανταποκριθούν  σε πιο σύνθετα θέματα. Μαθαίνουν να γράφουν και να κατανοούν φιλικά γράμματα καθώς και τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα. Επίσης, μαθαίνουν να περιγράφουν γεγονότα και προσωπικές εμπειρίες.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

Στο επίπεδο Β1, ο μαθητής είναι ικανός να συλλέξει  και να αξιολογήσει χρήσιμες πληροφορίες σε σύνθετα θέματα και να αναλύει τα περιεχόμενα κειμένων γενικού ενδιαφέροντος. Επίσης, ο μαθητής  μπορεί να εκφράσει γραπτά, με την μορφή δοκιμίου, άρθρου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια προσωπική  θέση. Ο μαθητής μπορεί επίσης να κατανοήσει ακουστικά κείμενα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

Στο επίπεδο Β2, το οποίο είναι επίπεδο καλής γνώσης της Γαλλικής γλώσσας, ο μαθητής είναι σε θέση να εκφράσει απόψεις και συναισθήματα, να μιλήσει για γεγονότα ποικίλου περιεχομένου καθώς και να διαμορφώσει με διαφορετικό τρόπο αποσπάσματα κειμένων.

ΕΠΙΠΕΔΟ C1

Στο επίπεδο C1, που είναι επίπεδο πολύ καλής γνώσης της γλώσσας, ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε κείμενα πιο σύνθετα  και μακροσκελή, λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού περιεχομένου. Είναι  σε θέση επίσης να κάνει γραπτή σύνθεση πολλών μικρότερων κειμένων και να επιχειρηματολογεί με τη μορφή δοκιμίου. Μπορεί να κατανοήσει ερωτηματολόγιο ακουστικού κειμένου με περιεχόμενο κοινωνικού, πολιτικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα.

EΠΙΠΕΔΟ C2

Στο επίπεδο αυτό ο μαθητής κατέχει την άριστη γνώση της γλώσσας. Είναι ικανός να εκφράζει την άποψη του σαν φυσικός ομιλητής σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, μπορεί να ασχοληθεί με την διδασκαλία της γλώσσας.