Τμήματα Ισπανικών
Αρχική  /  Τμήματα Ισπανικών

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

Η εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας χωρίζεται σε έξι επίπεδα σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στο επίπεδο των αρχαρίων (Α1) ο μαθητής μαθαίνει να δίνει και να λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες και να αναπτύσσει απλούς διαλόγους της καθημερινής ζωής χρησιμοποιώντας απλό ενεστώτα ή ενεστώτα διαρκείας.

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Στο επίπεδο Α2 ο μαθητής καλείται να ανταποκριθεί σε πιο σύνθετους διαλόγους που αφορούν σε προσωπικά γούστα, επαγγελματική δραστηριότητα, συνήθειες και χόμπυ. Επιπλέον, μαθαίνει να χειρίζεται με ευχέρεια τους χρόνους του παρελθόντος και να συνθέτει απλές ιστορίες που αφορούν το κοντινό ή μακρινό παρελθόν.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1

Στο επίπεδο Β1 ο μαθητής είναι σε θέση να κατανοήσει τα βασικά σημεία ενός  ακουστικού κειμένου με γνωστό περιεχόμενο καθώς και να παράγει γραπτά και προφορικά κείμενα, έχοντας αποκτήσει πιο ευρύ λεξιλόγιο. Τέλος, μαθαίνει να εκφράζει τη γνώμη του και να αξιολογεί εμπειρίες και καταστάσεις χρησιμοποιώντας την Υποτακτική Έγκλιση.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

Στο επίπεδο Β2 ο μαθητής καλείται να αντιμετωπίσει πιο σύνθετα κείμενα ακουστικά και γραπτά με περιεχόμενο περίπλοκο και τεχνικό καθώς επίσης ν’αναπτύσσει διαλόγους με σχετική ευκολία, να υποστηρίζει τη θέση του με επιχειρήματα και να διαφωνεί με τον συνομιλητή του πάνω σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

Στο επίπεδο Γ1 ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί με άνεση σε μακροσκελή κείμενα  κοινωνικού, οικονομικού ή ακαδημαϊκού χαρακτήρα, επιδεικνύοντας σωστή χρήση όλων των γραμματικών φαινομένων, συνοχή στο λόγο και δομημένη σκέψη.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2

Στο επίπεδο Γ2 ο μαθητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και αποκτά βαθιά γνώση της ισπανικής γλώσσας και κουλτούρας καθώς καλείται να ανταποκριθεί σαν φυσικός ομιλητής σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Με το πέρας των σπουδών έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τη διδασκαλία, τη μετάφραση καθώς και να εργαστεί σε περιβάλλον όπου η κυρίαρχη γλώσσα είναι τα Ισπανικά.