Πιστοποιήσεις
Αρχική  /  Πιστοποιήσεις

Πιστοποιησεις Ιταλικων

Όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία επιπέδων B1, B2, C1, C2.

CELI 1

CELI 2

CELI 3

CELI 4

CELI 5

DIPLOMA PERUGIA