Δανειστική Βιβλιοθήκη

Σας ενημερώνουμε η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας θα ξεκινήσει να λειτουργεί απο 21 Οκτωβρίου.

Όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να δανείζονται 1 βιβλίο κάθε εβδομάδα ανάλογα με το επίπεδό τους και είναι υπεύθυνοι για αυτά.

Επίσης, πρέπει να επιστρέφουν τα βιβλία δύο εβδομάδες από την ημέρα που θα τα δανειστούν.

Για να πάρετε παράταση του χρόνου κράτησης του βιβλίου πρέπει να επικοινωνίσετε με τον / την υπεύθυνο της δανειστικής βιβλιοθήκης.

Σε περίπτωση, μερικής/ολικής καταστροφής ή απώλειας του βιβλίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι μαθητές και πρέπει να το αντικαταστήσουν άμεσα.