Πιστοποιήσεις Πληροφορικής
Αρχική  /  Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

ECDL STANDARD PROFILE (Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων)

ECDL ADVANCED PROFILE (Επεξεργασία Κειμένου, Προχωρημένο Επίπεδο, Υπολογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο, Παρουσιάσεις, Προχωρημένο Επίπεδο, Βάσεις Δεδομένων, Προχωρημένο Επίπεδο)